પાટણમાં દરરોજ 10થી 15 પશુઓના મોત, નિકાલ માટે માખણિયામાં 50 ફૂટનો ખાડો કરાયો

પાટણ
પાટણ

પાટણ શહેરમાં ચાલુ વર્ષે ઠેકઠેકાણે રોજની 15થી 20 જેટલી રખડતી ગાયો સહિતનાં પશુઓનાં મોત થઇ રહ્યા છે. તેમાંની ઘણી લમ્પી ગ્રસ્ત ગાયો હોવાની નિકાલ શક્યતા રહેલી છે. મૃતગાયોનો કરવો એ પાટણ નગરપાલિકાની જવાબદારીમાં આવે છે.

એના કારણે આ ઢોર ડબ્બા વિભાગ અને આના કારણે આ વિભાગનાં કર્મચારીઓ સતત ચિંતા સેવી રહ્યા છે કે, આ ગાયોનો નિકાલ સ્વચ્છતા કેવી રીતે કરવો.

ત્યારે સરકાર અને પશુવિભાગની સૂચના મુજબ પાટણ નગરપાલિકાએ પાટણમાં રોજ મૃત્યુ પામતી 20 જેટલી ગાયોનાં મૃતદેહોનાં નિકાલ માટે પાટણનાં માખણિયા વિસ્તારમાં ફાળવાયેલી ચર્મકુંડની જગ્યાએ આજે જેસીબીથી ઊંડો ખાડો કરવામાં આવ્યો હતો અને હવે પછી શહેરમાંથી મળતી મૃતગાયોને આ ખાડામાં દફન કરવામાં આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.