ગુજરાત બોર્ડે જાહેર કર્યું આ વર્ષનું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર, આ તારીખથી શરુ થશે બોર્ડની પરીક્ષા

Other
Other

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ એટલે કે GSHSEB એ શૈક્ષણિક કેલેન્ડર 2024-25 બહાર પાડ્યું છે. શૈક્ષણિક કેલેન્ડર સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. સત્તાવાર કેલેન્ડર મુજબ, GSHSEB વર્ગ 10મી, 12મી બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખો, રજાઓની સંખ્યા, કામકાજની તારીખો અને રજાઓની તારીખોનો સમાવેશ થાય છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને ચેક અને ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

બોર્ડની પરીક્ષાઓ ક્યારે લેવાશે?

સત્તાવાર કેલેન્ડર મુજબ, GSHSEB વર્ગ 10મી અને 12મી બોર્ડ પરીક્ષા 2025 ફેબ્રુઆરી 27 થી 13 માર્ચ દરમિયાન લેવામાં આવશે. ગુજરાત બોર્ડના વાર્ષિક શૈક્ષણિક કેલેન્ડર 2024-25 મુજબ, ધોરણ 9 થી 12 માટે પ્રથમ સેમેસ્ટરની પરીક્ષાઓ 14 થી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન નક્કી કરવામાં આવી છે. ધોરણ 9 થી 11ની વાર્ષિક પરીક્ષાઓ 7 થી 19 એપ્રિલ દરમિયાન યોજાવાની છે.

રજાઓ

ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવાળીની 21 દિવસની રજાઓ રહેશે. GSEB શૈક્ષણિક કેલેન્ડર 2024-25 મુજબ, દિવાળીની રજાઓ ઓક્ટોબર 28 થી 11 નવેમ્બર સુધી નક્કી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત બોર્ડ એકેડેમિક કેલેન્ડર 2024 મુજબ 35 દિવસની ઉનાળુ વેકેશન રહેશે. ગુજરાતની શાળાઓમાં ઉનાળાની રજાઓ 5મી મેથી 8મી જૂન 2025 સુધી રહેશે. GSEB કેલેન્ડર મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25માં કુલ 80 રજાઓ હશે.

કામકાજના કેટલા દિવસો 

ગુજરાત બોર્ડ એકેડેમિક કેલેન્ડર 2024-25 મુજબ, કુલ 243 કામકાજના દિવસો અને 6 સ્થાનિક રજાઓ હશે.

GSEB બોર્ડ પરીક્ષા તારીખો 2024

GSEB ધોરણ 10મા અને 12માની બોર્ડની પરીક્ષાઓ 27 ફેબ્રુઆરીથી 13 માર્ચ દરમિયાન યોજાનાર છે. HSEB SSC, HSC 2024 તારીખ શીટ સંભવતઃ ઓક્ટોબરમાં જાહેર કરવામાં આવશે. GSEB વર્ગ 10, 12 ની બોર્ડ પરીક્ષા 2024 પાસ કરવા માટે, ઉમેદવારોએ દરેક વિષયમાં અને એકંદરે 33% ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.