પાલનપુર પોલીસ હેડ કવાટર્સ ખાતે પોલીસ દ્વારા લોક દરબાર યોજાયો

Other
Other

ગેરકાયદેસર વ્યાજે નાણાં ધીરનારાઓને લોકોનું લોહી ચૂસવાનું બંધ કરવા જણાવ્યું: બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ગુજરાતમાં નાના ધીરાણા અધિનિયમ મુજબ આજે પાલનપુર પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પાલનપુર તાલુકા પીઆઇ એમ આર બારોટ અને પૂર્વ પીઆઇ હાજરી માં નાણાકીય વ્યવહાર કરતા અને લાયસન્સ ધરાવતા લોકો હાજર રહ્યા હતા.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસે – ગુજરાત નાણા ધિરનાર અધિનિયમ-વિષય ઉપર આજે લોક દરબારનું આયોજન કર્યું હતું. પાલનપુર પોલીસ હેડ કવાર્ટર ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં લોકો નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે. અને સરકારી લાયસન્સ ધરાવે છે.તેઓ અને જે ગેરકાયદેસર ધિરધાર કરે છે. સરકાર ના નિયમ મુજબ વાર્ષિક- 12% થી વધુ વ્યાજ લે છે. તેઓ માટે ખાસ સૂચન કર્યુ હતું કે, લોકોનું લોહી ચૂસવાનુ બંધ કરી દો, તેમજ જેમના ધ્યાન ઉપર આવા વધુ વ્યાજ લેનાર વ્યક્તિઓ, કાચી ચિઠ્ઠીઓ આપનાર અને ડાયરી ચલાવનારાઓ, કોરા ચેક ઉપર, પ્રોમેસરી નોટ ઉપર નાણા આપનારની માહિતી જે આપશે તેમનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. જેવું પોલીસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.