રેલવે 600 મેલ, એક્સપ્રેસ ટ્રેન બંધ કરવાની તૈયારીમાં, નાના સ્ટેશન સહિત 10200 સ્ટોપેજ રદ કરાશે

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય 54

રેલવેની તમામ પ્રવાસી ટ્રેન માટે શૂન્ય આધારિત ટાઈમ ટેબલ તૈયાર કરી રહ્યું છે. તેમાં લગભગ 600 જેટલી મેલ એક્સપ્રેસ ટ્રેન હંમેશને માટે બંધ કરી દેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ સાથે જ ટ્રેનના નાઈટ હોલ્ટ સહિતના 10,200 જેટલા સ્ટોપેજ બંધ કરવાની પણ સંભાવના છે.

ટ્રેનનું આ નવું ટાઈમ ટેબલ આગામી બે મહિનામાં જાહેર કરાય તેમ મનાય છે. એવું મનાય છે કે 360 જેટલી પેસેન્જર ટ્રેનને મેલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં અપગ્રેડ કરાશે અને 120 મેલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનને સુપર ફાસ્ટ બનાવવામાં આવશે. શૂન્ય આધારિત ટાઈમ ટેબલને કારણે ટ્રેનના આવાગમનના સમયમાં પરિવર્તન થશે.

રેલવેના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ રેલવે લિંક એક્સપ્રેસ ટ્રેન બંધ કરાશે. લિંક સેવાના બદલે અલગ-અલગ ટ્રેન દોડાવવામાં આવશે. લિંક ટ્રેનના ડબ્બા એક સ્ટેશન પર અલગ કરાય છે અને પછીથી પ્રવાસીઓને બીજા સ્ટેશન સુધી લઈ કોચ અન્ય ટ્રેન સાથે જોડવામાં આવતો હોય છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.