મુંબઈ પાલિકા દ્વારા પાલિકા અને બેસ્ટના કર્મચારીઓને દિવાળી બોનસ અપાશે

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

મુંબઈ મહાનગરપાલિકા કર્મચારી,પાલિકાના શિક્ષકો અને બેસ્ટ કર્મચારીઓને રૂ.૨૨,૫૦૦ જ્યારે આરોગ્ય સેવિકાને એક પગાર દિવાળી બોનસ તરીકે આપશે.જે નિર્ણયને લીધે પાલિકાના ૯૩ હજાર અને બેસ્ટ ઉપક્રમના ૨૯ હજાર કર્મચારી સહિત શિક્ષક તેમજ આરોગ્ય સેવિકાને દિવાળી બોનસ મળશે.જેના કારણે પાલિકાની તિજોરી પર રૂ.૨૧૦ કરોડનો બોજો પડશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.