મેંદાની નિકાસ પર સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

ઘઉં,ઘઉંના લોટ અને ખાંડ પર પ્રતિબંધ મૂક્યા બાદ સરકારે 8મી ઓગસ્ટે સોજી,મેંદા અને લોટની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.જે નિકાસ પ્રતિબંધ 14 ઓગસ્ટથી લાગુ થશે.મેંદા અને સોજીના કન્સાઇનમેન્ટને 8 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ સુધી મોકલવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.આ અગાઉ સરકારે ઘઉં અને લોટની નિકાસ પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.અત્યારે ઘઉંની નિકાસ પર ઈન્ટર-મિનિસ્ટરીયલ કમિટીની ભલામણ પછી જ લોટની નિકાસ કરી શકાય છે.સરકારે આ વર્ષે મે મહિનામાં ઘઉંની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.આ વર્ષે કાળઝાળ ગરમીના કારણે ઘઉંનું ઉત્પાદન ઓછું થયું હતું, જેના કારણે સરકારે નિર્ણય લેવો પડ્યો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.