મહારાષ્ટ્રના નવા રાજયપાલ કેપ્ટન અમરીન્દરસિંહ બને તેવા સંકેત જોવા મળ્યા

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

પંજાબના પુર્વ મુખ્યમંત્રી અમરીન્દરસિંહ મહારાષ્ટ્રના નવા રાજયપાલ બનશે.આ રાજયના રાજયપાલ ભગતસિંહ કોશીયારીએ વર્તમાનમાં રાજીનામુ આપવાની તૈયારી દર્શાવી છે અને તેથી તેમના સ્થાને કેપ્ટન અમરીન્દરસિંહને રાજયના નવા રાજયપાલ બનાવી શકાય તેમ છે.આમ કેપ્ટનના પત્ની સાંસદ છે.તેમના પુત્ર પણ રાજકારણમાં આવવા તૈયાર છે તે સમયે કેપ્ટન પંજાબ છોડવા તૈયાર થશે કે કેમ તે પ્રશ્ન છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.