હું મારી સાથે માટી લઈને આવ્યો છું, સંબોધનમાં બોલ્યા પીએમ મોદી

ગુજરાત
ગુજરાત

પીએમ મોદી રશિયાના બે દિવસનાં પ્રવાસ પર છે. ત્યારે આજે પીએમ મોદીએ મોસ્કોમાં ભારતીય સમુદાયને સંબધિત કરતા કહ્યું કે અહી આવવા પર તમને હું ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું. હું અહિયાં એકલો નથી આવ્યો, હું અહિયાં ઘણું બધું લઈને આવ્યો છું. હું મારી સાથે ભારતની માટીની સુગંદ લઈને આવ્યો છું. હું મારી સાથે હિન્દુસ્તાનની માટી લઈને આવ્યો છું. હું મારી સાથે 140 કરોડ દેશવાસિયોનો પ્રેમ લઈને આવ્યો છું. ત્રીજી વાર સરકાર બનાવ્યા બાદ ઇન્ડીયન ડાયપોરાથી મારો સંવાદ તમારી સાથે મોસ્કોમાં થઇ રહ્યો છે.

 


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.