કેપ્સીકમ,રીંગણા અને કાકડીના ભાવમા વધારો જોવા મળ્યો

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

મુંબઇમાં વાશીની એપીએમસી માર્કેટમાં શાકભાજીના ભાવ વધેલા જોવા મળ્યાં હતાં.જેમાં શિમલા મરચાં,રીંગણા,ફણસી અને કાકડીના ભાવમાં 10 થી 15 ટકાનો વધારો થયો છે.જેમાં કમોસમી વરસાદ અને વધુ પડતાં તાપને કારણે શાકભાજીનું ઉત્પાદન ઘટયું છે અને તેના ભાવમાં વધારો થયો છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.