ગુજરાત બાદ હરિયાણાનાં કપડાનાં વેર હાઉસમાં લાગી ભીષણ આગ

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

  • માનેસરમાં લાગી ભીષણ આગ 
  • કાપડનાં વેર હાઉસમાં આગની ઘટના 

હરિયાણાના માનેસરમાં 3 માળના કપડાના વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. ભીષણ આગ લાગતા ધુમાળાનાં ગોટા દુર દુર સુધી જોવા મળ્યા હતા. ભીષણ આગ લાગતા લોકોએ ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. જો કે,  કાપડની સામગ્રી હોવાને કારણે ફાયર વિભાગને આગ ઓલવવામાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.