વડાપ્રધાન મોદી બહુચરાજી મંદિરના વિકાસના લોકાર્પણ અંગે મહેસાણા આવશે

મહેસાણા
મહેસાણા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજયના બે દિવસના પ્રવાસે છે.ત્યારે તેઓ ફરી આગામી ઓકટોબર માસમાં બે કે ત્રણ વખત ગુજરાતના પ્રવાસે આવનાર છે. તેમાં તેઓ બહુચરાજી મંદિરના 200 કરોડના વિકાસ કામ જે પુરા થયા છે તેમનું લોકાર્પણ કરશે અને મહેસાણામાં વડાપ્રધાન મોદીની જંગી રેલી પણ યોજાશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.