મહેસાણા જેલના 52 કર્મચારીની માસ સીએલ માગણી

મહેસાણા
મહેસાણા

પ્રોત્સાહન ભથ્થું જાહેર કરવા સહિતની વિવિધ 8 માગણીઓને લઈ મહેસાણા જિલ્લા જેલના તમામ કર્મચારીઓ બુધવારે માસ સીએલ પર ઉતર્યા હતા અને જેલ બહાર સૂત્રોચ્ચાર કરી આંદોલનનું રણશિંગું ફૂંક્યું હતું. દર ત્રણ વર્ષે જિલ્લા બહાર થતી બદલીને વધારી પાંચ વર્ષ કરવી, ત્વરિત પ્રોત્સાહન ભથ્થું જાહેર કરવું ,જેલ મેન્યુઅલ મુજબ થતી રોકડ શિક્ષામાં ઘટાડો કરવો સહિતની 8 માગણીને લઈ અગાઉ આવેદનપત્ર આપનાર મહેસાણા જિલ્લા જેલના 52 કર્મચારીઓ બુધવારે એક સાથે માસ સીએલ પર ઉતરી ગયા હતા અને દિવસ દરમિયાન જિલ્લા જેલની બહાર સૂત્રોચ્ચાર કરી આંદોલનને તેજ કર્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.