રાજ્યમાં જૂનીયર કલાર્કની પરીક્ષામાં મહેસાણા ST વિભાગ દ્વારા 50 એક્સ્ટ્રા બસ દોડાવાશે

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણા સહિત રાજ્ય ભરમાં 29મીએ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જુનીયર ક્લાર્કની પરીક્ષા યોજનારા છે.પરીક્ષાના ઉમેદવારને પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચવા માટે મહેસાણા એસ.ટી વિભાગ દ્વારા તમામ ડેપો ખાતેથી આવશ્યકતા પ્રમાણે કુલ 50 વધારાની બસો દોડાવવામાં આવશે તેમ વિભાગીય નિયામક જી.એચ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું.

મહેસાણા વિભગના 12 ડેપો પરથી જુદાજુદા શહેરોની બસો નિયમિત સંચાલન કરવામાં આવે છે.જેમની ઘણી બસો ઉમેદવારો ને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી ઉપયોગી બને તેવા સમય ઉપડતી હોય છે.જોકે અગર કોઈ સોસાયટી માંથી કે એક વિસ્તાર માંથી 50 જેટલા પેસેન્જર થતા હોય તો તેના ગ્રુપ બુકીંગ કરવા સાથે જેતે વિસ્તાર માંથી એકસ્ટ્રા બસ ઉપાડવામાં આવશે અને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચતા કરવામાં આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.