મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલના રોજના 1 લાખ લિટર વેસ્ટ પાણીનું રિસાયકલિંગ કરી ઉપયોગમાં લેવાશે

મહેસાણા
મહેસાણા

મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજનું એક લાખ લિટર પાણી વપરાઈ જાય છે અને આ પાણીના નિકાલ માટે સિવિલ હોસ્પિટલના સત્તાધીશોએ નગરપાલિકાને ડ્રેનેજ પંપીંગ સ્ટેશન બનાવી આપવાની જવાબદારી સોપી હતી. ત્યારે બાલિકા દ્વારા આ પ્રોજેક્ટની જવાબદારી લઈ સિવિલ હોસ્પિટલનું વેસ્ટ રુપિયા 1 લાખનું પાણીનું રિસાયકલિંગ થાય તે રીતનું આયોજન હાથ ધર્યું છે.

મહેસાણા નગરપાલિકામાંથી મળતી માહિતી મુજબ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજનો એક લાખ લિટર પાણી વેસ્ટ તરીકે નીકળે છે. જેના નિકાલ માટે ડ્રેનેજ પંપીંગ સ્ટેશનનો પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરી આપવા સિવિલ હોસ્પિટલના સત્તાધિશોએ નગરપાલિકાને જવાબદારી સોંપી હતી. નગરપાલિકાએ આ પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ કાઢી સિવિલ હોસ્પિટલના સત્તાધીશોને આપતા તેઓએ પાલિકાને જ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરી આપવા અનુરોધ કર્યો હતો અને તેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ પણ પાલિકાને આપી દીધો હતો.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.