આજથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ઓફલાઈન પરીક્ષાઓ શરૂ કરાઇ

ગુજરાત
ગુજરાત

દિવાળી વેકેશનમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ સત્રની એડમિશન પ્રક્રિયા ચાલુ હતી. પરંતુ વેકેશન પૂર્ણ થતાં તબક્કાવાર પરીક્ષાઓ લેવાની શરૂ કરવામાં આવી છે. જેના અંતર્ગત આજથી યુનિવર્સિટીમાં યુજીમાં 3 અને 5મા સેમેસ્ટરની તેમજ પીજીમાં 5માં સેમેસ્ટરની ઓફલાઈન પરીક્ષા લેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. માર્ચ 2020થી અભ્યાસ ઓનલાઇન હતો અને પરીક્ષામાં પણ ઓનલાઇન તથા ઓફલાઈનના વિકલ્પ આપવામાં આવી રહ્યા હતા. ત્યારે વર્તમાનમાં કેસો ઘટતા વિદ્યાર્થીઓએ ઓફલાઇન માધ્યમ દ્વારા જ પરીક્ષા આપવાનું શરૂ કર્યું છે. આજથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ ઓફલાઇન પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ગત વર્ષથી ડિફેન્સને લગતા કોર્ષ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં 18 કોર્ષ છે. જેમાં ગઈકાલે 450 લોકોએ એડમિશન લીધું છે. ડિફેન્સનો કોર્ષ અત્યારે કોઈ ગુજરાતની કોઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણવવામાં આવતો નથી. પરંતુ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીને સફળતા મળી છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા આવી છે, પરંતુ આ વર્ષે બીબીએ અને બીસીએએમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધુ હતી.ત્યારે ઓનલાઈન રાઉન્ડ પૂર્ણ થતા ઓફલાઈન રાઉન્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં વિદ્યાર્થીઓની અરજી વધતા કોલેજે વર્ગ અને સંખ્યા વધારવા માટે મંજૂરી માંગી હતી. જેમાંથી 3 કોલેજને મંજૂરી મળી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.