સુરત મહાનગર પાલિકા હવે મચ્છરોને શોધવા ડ્રોનનો ઉપયોગ કરશે

ગુજરાત
ગુજરાત

શહેરમાં ચોમાસું આવતા પહેલા અને બાદમાં વરસાદ ના કારણે મોટાભાગની બીમારી મચ્છરોના કારણે ફેલાય છે. આથી મચ્છરોથી ફેલાતી બીમારી અટકાવવા પ્રથમ વખત સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

હવેથી શહેરમાં ડ્રોનનો ઉપયોગ લોકોને પકડવા અથવા ફોટો લેવા ઉપરાંત મચ્છરો માટે પણ કરવામાં આવશે. ડ્રોન દ્વારા મચ્છરોના ઉત્પત્તિ સ્થાનો શોધી નાશ કરાશે. ખાસ કરીને એવી જગ્યાઓ જ્યાં માણસો માટે જવું મુશ્કેલ હોય ત્યાં ડ્રોન દ્વારા મચ્છરો શોધાશે. ધાબા, ખાડીઓ પર ડ્રોન ઉડાવીને સ્પોટ શોધશે. તેના બાદ ડ્રોનથી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરીને સ્પોટનો નાશ કરાશે. મચ્છરો શોધવા 50 લાખના ખર્ચે હાઈડેફિનેશન કેમેરા વસાવશે. તેમજ ડ્રોનના ઉપયોગમાં વપરાતા તમામ પ્રકારના સાધનો પણ વસાવાશે. નોંધનીય છે કે ડ્રોનનો ઉપયોગ મહાનગર પાલિકા દ્વારા શહેર ને વધુ સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ રાખવા માટે થઈ રહ્યો છે તે ખૂબ સારી વાત છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.