સુરત મ્યુનિ વિસ્તારમાં પાંચ વર્ષમાં 500થી વધુ ચાજીંગ સ્ટેશન શરૂ કરવામાં આવશે

ગુજરાત
ગુજરાત 33

સુરતમાં પર્યાવરણની જાળવણી માટે લોકો વધુમાં વધુ ઈલેક્ટ્રીક વાહનો ખરીદે તે માટે પાલિકા તંત્રએ આગામી પાંચ વર્ષમાં 500 જેટલા ઈલેક્ટ્રીક વાહન ચાર્જીંગ પોઈન્ટ શરૂ કરવા માટે આયોજન કર્યું છે. સુરત પાલિકા સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી 200 જ્યારે પીપીપી ધોરણે 300 જેટલા ચાર્જીંગ પોઈન્ટ બનાવવા માટે આયોજન કરી રહી છે. આગામી સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં ચાજીંગ સ્ટેશન અંગે નિર્ણય કરવામાં આવશે. સરકાર દ્વારા ઈલેક્ટ્રીક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અનેક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. જેના કારણે સુરતમા ઈલેક્ટ્રીક વાહનોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. સુરત પાલિકા દ્વારા ઈલેક્ટ્રીક બસ દોડાવવામા આવે છે તેની સાથે સાથે લોકો પણ ટુ વ્હીલર અને ફોર વ્હીલર ઈલેક્ટીક વાહનોની ખરીદી કરી રહ્યાં છે. સુરત મ્યુનિ તંત્ર વિસ્તારમાં પાલિકા સરકારની ગ્રાન્ટની મદદથી 200 અને પીપીપી ધોરણે 300 ચાર્જીંગ સ્ટેશન કે ચાર્જીંગ પોઈન્ટ શરૂ કરવા માટે આયોજન કરે છે. ઈલેક્ટ્રીક વાહનો ચાર્જીંગ માટે એક ચાર્જીંગ સ્ટેશન દીઠ ૩૦ લાખનો અંદાજીત ખર્ચ થશે. તેમાં મ્યુનિ તંત્ર જે ચાર્જીંગ સ્ટેશન શરૂ કરશે તેને સરકારની 70 ટકા ગ્રાન્ટ મળશે. સુરતમાં પીપીપી ધોરણે જે લોકો ચાર્જીંગ સ્ટેશન શરૂ કરવા માટે ઈચ્છા રાખતા હોય તેઓ પાસે 250 ચો.મી કે તેથી વધુ જગ્યાની જરૂર રહેશે. જે લોકો ખાનગી ધોરણે ઈલેક્ટ્રીક વાહનોના ચાર્જીંગ સ્ટેશન શરૂ કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓ અને વીજકંપની વચ્ચે સુરત મ્યુનિ તંત્ર નોડલ અધિકારીની ભુમિકા ભજવશે. જે રીતે પાલિકાએ સોલાર રૂફ પ્રોજ્કટની કામગીરી શરૂ કરી હતી તેમજ ઈલેક્ટ્રીક ચાર્જીંગ સ્ટેશન માટે પણ કામગીરી કરશે. સુરતમાં છેલ્લા કેટલાક વખતથી ઈ-વાહનોની સંખ્યામા વધારો થઈ રહ્યો છે તેના કારણે પાલિકા ચાર્જીંગ સ્ટેશન બનાવવા માટે આયોજન કરી રહી છે. આમ પાલિકા પોતે 200 જેટલા ચાર્જીગ સ્ટેશન શરૂ કરશે. જેમાં રાજ્ય સરકારે પાલિકાને 70 ટકા સબસીડી આપી દીધી છે. આ સબસીડી મળી ગઈ હોવાથી પાલિકા દરેક ઝોનમાં 50 ચાર્જંગ સ્ટેશન બનાવવા માટેની કામગીરી કરશે. પાલિકા હાલમાં ચાર્જીંગ સ્ટેશન-પોઈન્ટ બનાવવા માટે લોકેશન નક્કી કરી રહી છે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં સુરતના દરેક વિસ્તારમાં પાલિકાના અને ખાનગી ચાર્જીંગ પોઈન્ટ જોવા મળશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.