ધો.9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ આગામી સમયથી માધ્યમ બદલી શકશે

ગુજરાત
ગુજરાત

ધો.9 થી 12માં ગુજરાતી,અંગ્રેજી સહિતના માધ્યમમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં માધ્યમ બદલી શકશે તેવો ઠરાવ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે કર્યો છે.જેમાં રાજ્યની માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં અંગ્રેજી,ગુજરાતી સહિતના અલગ-અલગ માધ્યમમાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.જે વિદ્યાર્થીઓ માધ્યમ બદલી શકતા નથી,જેને પરિણામે તેમને તકલીફ પડે છે ત્યારે અલગ-અલગ માધ્યમમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને માધ્મય બદલવાની તક આપવામાં આવે તેવી માંગણી વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ કરી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.