સાપુતારા લેક,ધરોઇ,શેત્રૂંજી અને ઉકાઇ ડેમ સી પ્લેન સુવિધા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા

ગુજરાત
ગુજરાત

અમદાવાદના રીવરફ્રન્ટથી કેવડિયા સિવાય રાજ્ય સરકારે વધુ છ સ્થળોએ સી-પ્લેન સેવા શરૂ કરવા તેમજ ગુજરાતને બે સી-પ્લેન આપવા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ માગણી કરવામાં આવી છે. જેમાં સાબરમતી રીવરફ્રન્ટથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સી-પ્લેન સેવા ઝડપથી શરૂ થાય તે માટે સી-પ્લેનની માગણી કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર ગુજરાતમાં અમદાવાદ રીવરફ્રન્ટ,કેવડિયા,પાલિતાણા પાસે શેત્રુંજી ડેમ,સાપુતારા લેક,મહેસાણા ધરોઇ ડેમ અને સુરતના ઉકાઇ ડેમ જેવા સ્થળોને સી-પ્લેન સુવિધા માટે નિયત કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં સૌપ્રથમ સી-પ્લેન સુવિધા અમદાવાદ રીવરફ્રન્ટ પરથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ સી-પ્લેન મરામત માટે ગયું હોવાથી અત્યારે ગુજરાતમાં સી-પ્લેન નથી. તેથી ગુજરાત સરકારે બે સી-પ્લેનની માગણી કેન્દ્ર સમક્ષ કરી છે. સાબરમતી રીવરફ્રન્ટથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે સવાર અને સાંજ માટેની બે ફ્લાઇટ સુવિધા શરૂ કરવા કેન્દ્રની પરવાનગી માંગવામાં આવી છે. ઉતર ગુજરાતના નાગરિકોને અન્ય શહેરો સાથે ઉડ્ડયન સેવાઓનો લાભ મળે તે હેતુસર ડીસા એર સ્ટ્રીપ ઝડપથી શરૂ થાય તે હેતુસર જમીન સોપણી માટે કેન્દ્રને દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાજકોટના ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ માટે પણ નાગરિકોને સુવિધા પુરી પાડવા એવીએશન પાર્કના જોડાણ માટે ટેક્ષી-લિન્ક સાથે કેશોદ એરસ્ટ્રીપને ઉડાન સેવા અંતર્ગત પાર્કીગ સુવિધાના પ્રશ્નો સત્વરે હલ કરવા કેન્દ્રમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આમ આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં સી-પ્લેન માટે સાબરમતી રિવરફ્ન્ટ,કેવડિયા,ધરોઇ ડેમ અને તાપીમાં વોટર એરોડ્રામ બનાવવામાં આવશે. સી-પ્લેન લેન્ડ થઇ શકે એ માટે પાણીમાં 800 થી 900 મીટર જેટલી જગ્યાની જરૂર પડે છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.