આજથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ જાહેર થશે, 40,500 વિદ્યાર્થીએ ભર્યાં ફોર્મ

ગુજરાત
ગુજરાત 65

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં અગાઉ રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું કે બાદ ચોઇસ ફિલિંગ રાખવામાં આવી હતી, જેમાં 40,500 વિદ્યાર્થીએ ફી ભરીને ચોઇસ ફિલિંગ કરી હતી, જેમના માટે આજે પ્રોવિઝનલ મેરિટ જાહેર થશે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કોમર્સ વિભાગમાં 40,000 સીટની સામે 59,000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓએ અલગ અલગ શાખાઓમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, પરંતુ ફી ભરીને 40,500 વિદ્યાર્થીએ કન્ફર્મ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. એ બાદ આજે વિદ્યાર્થીઓએ માટે પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે, જેમાં ભૂલ હશે તો વિદ્યાર્થીઓએ ફાઈનલ મેરિટ અગાઉ સુધારા કરી શકશે અને કોલેજ પણ બદલી શકશે.

ગત વર્ષે 43,000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ફી ભરીને કન્ફર્મ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, પરંતુ મેરિટ જાહેર થયા બાદ અને પ્રવેશ ફાળવ્યા બાદ 35,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ જ પ્રવેશ મેળવ્યો હતો, એટલે કે ગત વર્ષે પણ 6000 જેટલી બેઠક ખાલી પડી હતી ત્યારે આ વર્ષે 40500 વિદ્યાર્થીએ જ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, જેથી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન ના લે એવી શક્યતા છે.

કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીન અને એડમિશન કમિટીના કન્વીનર ડૉ જશવંત ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે ગત વર્ષે આજે પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર થશે. આ મેરત લિસ્ટમાં છેલ્લાં 3 વર્ષનાં મેરિટ પણ હશે, જે વિદ્યાર્થીઓને આગળના એડમિશન માટે કેવી રીતે કોલેજ પંસદ કરવી એ માટે મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના પરિણામના આધારે જ કોલેજ પસંદ કરવી, જેથી પ્રથમ કે બીજા રાઉન્ડમાં વિદ્યાર્થીઓનું મેરિટમાં નામ આવી જાય. કોઈપણ વિદ્યાર્થી પ્રવેશથી વંચિત ન રહે એ માટે અમારી પૂરી વ્યવસ્થા છે, તમામ વિદ્યાર્થીને એડમિશન મળશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.