ગુજરાતમાં 100થી વધુ તો દેશમાં 26 હજારથી વધુ બાળકોએ માતા-પિતામાંથી એકને ગુમાવ્યાં

ગુજરાત
ગુજરાત 44

રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે કોરોના મહામારીને કારણે 30,071 બાળકો નિઃસહાય થયાં છે, જેમાં 26,176 બાળકોએ માતા-પિતામાંથી કોઈ એકને ગુમાવ્યાં છે અને 3,621 બાળકો અનાથ થયાં છે. વળી, 274 બાળકોને તો તેમનાં નજીકનાં સગાં-સંબંધીઓએ પણ તરછોડી દીધાં છે.

મધ્યપ્રદેશમાં સૌથી વધુ 706 બાળકો અનાથ થયાં છે. એની સાથે MPમાં 226થી વધુ બાળકોને તરછોડી દીધાં હોય એવું પણ પ્રકાશમાં આવ્યું છે. NCPCRએ સોમવારે કોર્ટમાં જાહેર કરેલા સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે 1 એપ્રિલ, 2020થી 5 જૂન 2021 સુધીના આંક સ્વરાજ પોર્ટલ પર દર્શાવાયા છે. જોકે પોર્ટલમાં મૃત્યુના કારણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.

કોરોના સંક્રમણને કારણે ગુજરાતનાં 604 જેટલાં બાળકોનો આશરો છીનવાઈ ગયો છે. યુવાનોના એક સંગઠને કરેલા સરવેમાં આ વાત બહાર આવી છે. ગુજરાતમાં 103 બાળકોએ માતા-પિતા બંને ગુમાવી દીધાં છે, જ્યારે 501 બાળકોએ માતા કે પિતાને ગુમાવી દીધાં છે. કોઈપણ પ્રકારની પ્રસિદ્ધિમાં વિશ્વાસ નહીં રાખતા આ યુવાનોના જૂથે હવે આ પ્રકારનાં બાળકોનો જીવનનિર્વાહ યોગ્ય રીતે થાય એના માટે તૈયારી શરૂ કરી છે. 604 બાળકો તેમનાં માતા-પિતા કે બેમાંથી એક ગુમાવી ચૂક્યાં છે. એમાં 347 છોકરા અને 257 છોકરી છે.

અમદાવાદ – 235

રાજકોટ – 46

બનાસકાંઠા – 30

ગાંધીનગર – 29

સુરત – 27


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.