ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ટુ વ્હીલર પર હેલ્મેટ ફરજીયાત કરવામાં આવશે

ગુજરાત
ગુજરાત

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ટુ વ્હીલર ચાલકો માટે હેલ્મેટ ફરજીયાત પહેરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. જેનો થોડોસમય અમલ થયા બાદ લોકોએ હેલ્મેટ પહેરવાનું બંધ કર્યું હતું. જેથી ફરીથી પોલીસ દ્વારા હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ કરવામાં આવી છે અને તેનું જાહેરનામું રજુ કરવામાં આવશે. જે બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પણ હેલ્મેટ ફરજીયાત કરશે અને તે માટે મુહિમ ચલાવશે.ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે અનેક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જોડાયેલી છે, જેમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અને સુરક્ષાને ધ્યાને રાખી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હેલ્મેટ ફરજીયાત કરવાનું જાહેરનામું કરવામાં આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.