ગુજરાતમા ડિપ્લોમામાં 30 હજાર સ્ટુડન્ટે રજિસ્ટ્રેશન કર્યું,જ્યારે ડિગ્રી માટે 26મી જુલાઈથી પ્રક્રિયા શરૂ કરાશે

ગુજરાત
ગુજરાત 68

ધો.10 અને 12માં માસ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે,ત્યારે આગળ અભ્યાસ માટે પ્રવેશપ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.પરંતુ હજુસુધી એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી માટે એડમિશન પ્રક્રિયા શરૂ થઇ નથી.ડિપ્લોમામા શરૂ થયેલ પ્રક્રિયામાં 35 દિવસમાં 30 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.જ્યારે ME/MTECH અને M.PHARMમાં 821 રજિસ્ટ્રેશન થયા છે.જેમાં સૌપ્રથમ ડિપ્લોમામાં પ્રવેશ માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી.જેમાં 17 જૂનથી અત્યારસુધી 30 હજાર કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.હજુ CBSEનું પરિણામ આવવાનું બાકી છે જેથી 14 ઓગસ્ટ સુધી રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે.ધો.12 સાયન્સના પરિણામ આવ્યા બાદ ME/M,TECH અને M.PHARMમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે,જેમાં અત્યારસુધી 593 અને 328 વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે.ધો.12 સાયન્સ બાદ એન્જિનિયરિંગ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાકી છે.મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી માટે પ્રવેશપ્રક્રિયા શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.ત્યારે 26 જુલાઈ બાદ એન્જિનિયરિંગમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.