ગાંધીનગર ગ્રામ્ય અને કલોલમાં સબ સ્ટેશનોનું સમારકામ કરવામાં આવશે

ગુજરાત
ગુજરાત

ચોમાસુ ગયા બાદ માવઠાની સ્થિતિ રહેવાના કારણે ઉતર ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા વીજ સબ સ્ટેશનોના સમારકામ શરૂ કરવામાં આવનાર છે. જેમાં ગાંધીનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 7 અને કલોલ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૩ સબ સ્ટેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આગામી તારીખ 7મીથી એક પછી એક સબ સ્ટેશનનું સમારકામ હાથ ધરવામાં આવશે અને જે તે દિવસે તે સબ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં દિવસ દરમિયાન સવારે 8 વાગ્યાથી બપોરે 4 વાગ્યા સુધી વીજપુરવઠો આપવાનું બંધ રાખવામાં આવનાર હોવાનું વીજ કંપનીએ જણાવ્યું છે. આમ ગાંધીનગર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ચિલોડા સબ સ્ટેશન પર તારીખ 7મી ડિસેમ્બરે સમારકામ થશે. શાબપુર સબ સ્ટેશન પર 10મીએ,કડજોદરા સબ સ્ટેશનમા 1૩મીએ,મૂઠિયા સબ સ્ટેશન પર 14મીએ,કલોલ સબ સ્ટેશન પર 16મીએ, મેડા આદરજ સબ સ્ટેશનમા 16મીએ,ગાંધીનગર ગ્રામ્યમાં કુડાસણ સબ સ્ટેશન પર 21મીએ,ભાડજ સબ સ્ટેશન પર 23મીએ,ઉનાવા સબ સ્ટેશન પર 24મીએ અને રખિયાલ સબ સ્ટેશન પર 27મીએ સમારકામ હાથ ધરવામાં આવનાર છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.