ઇ-કારના ફાસ્ટ ચાર્જિંગ માટે યુનિટે રૂ.16 ચુકવવા પડશે

ગુજરાત
ગુજરાત

પાલિકા શહેરમાં ચાર્જીંગ સ્ટેશનોનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉભું કરી રહી છે.ત્યારે તેના પ્રથમ ફેઝમાં 50 ફાસ્ટ ચાર્જીંગ સ્ટેશન લગાડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.જેમાં ફોર વ્હીલર ઇ-વ્હીકલના ચાર્જિંગ માટે સીલીંગ રેટ નક્કી કરીને મંજૂર કરવા સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ મંજૂરી માંગવામાં આવી છે.જેના માટે રૂા.14 પ્રતિ યુનિટ વત્તા જીએસટી નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.આમ વર્તમાનની ઇ-કારોમાં 26 kwh થી 50 kwhની બેટરી હોય છે.જેમાં 30 kwh કેપેસીટીની કાર હોય તો રૂા.14 પ્રતિ યુનિટ વત્તા જીએસટી મુજબ ફુલ ચાર્જિંગ પાછળ અંદાજે રૂા.496નો ખર્ચ થશે.જ્યારે 1 કલાકમાં જ બેટરી ફુલ ચાર્જ થઇ જશે.આ બેટરીને ઘરમાં ચાર્જ કરાય તો રૂા.210નો ખર્ચ થશે.જોકે ફુલ ચાર્જિંગ થતા 8 કલાક લાગી શકે છે.જેથી પાલિકા ફાસ્ટ પબ્લીક ચાર્જિંગ સ્ટેશનો લગાવી રહી છે.જેમાં ખર્ચ વધુ થશે પરંતુ ઘણો સમય બચી જશે.આ ચાર્જિંગ સ્ટેશનો બહારગામથી ઇ-કાર લઇને આવેલા લોકો માટે ખૂબ ઉપયોગી નિવડી શકે છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.