રાજકોટના પ્રદૂષણમાં વધારો જોવા મળ્યો

ગુજરાત
ગુજરાત

રાજકોટમા થઇ રહેલા સતત વિકાસની સાથે શહેરના પ્રદૂષણના પ્રમાણમાં પણ વધારો થઇ રહ્યો છે.જેમાં વર્ષ 2009 થી 2018 દરમિયાન કરવામાં આવેલા સર્વે દરમિયાન રાજકોટના પર્યાવરણ પ્રદૂષણ સૂચકઆંકમાં અનુક્રમે 22.18 અને 3.86 પોઇન્ટનો વધારો નોંધાયો છે.જ્યારે વર્ષ 2018માં રાજકોટનો કુલ સુચક આંક 70.62 ટકા નોંધાયો હતો.ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અંગેની કામગીરીનો ઓડિટ અહેવાલ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં રાજકોટનો આંક 2009ની તુલનાએ અનુક્રમે 22.18 અને3.86 પોઈન્ટ જેટલો વધ્યો હતો.જેમાં વાપી, અંકલેશ્વર, વટવા, અમદાવાદ,ભાવનગર અને જુનાગઢને વર્ષ 2010મા પ્રદૂષિત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.