ભાવનગરમાં આગામી 11 ડિસેમ્બરે રાષ્ટ્રીય લોકઅદાલત યોજાશે

ગુજરાત
ગુજરાત

ભાવનગરમાં આગામી 11 ડિસેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય લોકઅદાલત યોજવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ નવી દિલ્હી તેમજ ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળના આદેશ અનુસાર જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ દ્વારા ભાવનગર ખાતે તમામ અપીલ અદાલતો તથા સિનિયર તથા જૂનિયર દીવાની અદાલતોમાં તેમજ તાલુકા ખાતે કાર્યરત વિવિધ અદાલતોમાં રાષ્ટ્રીય લોકઅદાલત યોજવામાં આવશે. જેમાં સમાધાન પાત્ર તમામ દિવાની તથા ફોજદારી કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવશે. તેમજ પી.જી.વી.સી.એલ,નેગોશિયેબલ એક્ટ (ચેક રિટર્ન),બેંકને લગતા કેસો,મોટર અકસ્માત વળતરનાં કેસો,લગ્ન વિષયક કેસો,રેવન્યુ કેસો,સર્વિસ મેટર,જમીન સંપાદનના વળતરના કેસો તેમજ લેબર કોર્ટના કેસો વગેરે સમાધાન માટે રાખવામાં આવશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.