ભરૂચ SOG પોલીસે ગાંજાનાં ખેતર સાથે એકને ઝડપી પાડ્યો

ગુજરાત
ગુજરાત

નેત્રંગ પો.સ્ટે. વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદેસર ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરનાર આરોપીને લીલા ગાંજાના છોડ સાથે ભરૂચ એસ.ઓ.જી.એ ઝડપી પાડ્યા હતા.

મળતી માહિતી અનુસાર  હે.કો.ભાવસીંગભાઈ નગીનભાઈનાઓને મળેલ બાતમી આધારે રેડ કરતા આરોપી રણજીતસિંહ જેસંગબાવા રાજ પોતાના  ઘરની પાછળ વાડામાં વનસ્પિતજન્ય લીલા ગાંજાના છોડની ખેતી મળી આવતા આરોપી વિરૂધ્ધ એન.ડી.પી.એસ.એકટ મુજબ નેત્રંગ પો.સ્ટે. માં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે. આ કામની આગળની વધુ તપાસ પો.ઈન્સ.વાલીયા પો.સ્ટે.નાઓ ચલાવી રહેલ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.