આણંદ જિલ્લામાં ડાંગરનું વાવેતર વધ્યુ

ગુજરાત
ગુજરાત

આણંદ જિલ્લામાં અષાઢ મહિનામાં અનારાધાર વરસાદે ખેત અને ખેડૂતોને તરબદર કર્યા છે.ત્યારે શ્રાવણની શરૂઆતમાં વરસાદ ખેતીને લાભદાયક બની રહ્યો છે.જેમાં સમયસર અને માફકસરનો વરસાદ હોવાથી ખેડૂતો ઉત્સાહભેર ડાંગર સહિતના વાવેતરમાં લાગી ગયાં છે.જેમાં ગતવર્ષે ઓગસ્ટ પ્રથમ સપ્તાહમાં 81 હજારથી હેકટરમાં ડાંગરનું વાવેતર થયું હતુ,જયારે ચાલુ વર્ષે 93 હજાર હેકટરથી વધુ વાવેતર થયું છે.આમ ગયા વરસે આ ગાળામાં થયેલી રોપણી કરતાં આ વરસે 12 હજાર હેક્ટરમાં વધુ રોપણી થઇ છે.તેમાંય માફકસર અને સમયસરના વરસાદના કારણે ડાંગર અને શાકભાજીનું વાવેતર વધ્યું છે.જ્યારે બીજા નંબરે ઘાસચારો,શાકભાજી અને બાજરીનો સમાવેશ થાય છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.