ફાઈવ જી અને કોરોના વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી: કેન્દ્રની ફરી સ્પષ્ટતા

ગેઝેટ્સ
ગેઝેટ્સ 33

દેશમાં એક તરફ ફાઈવ જી ટેસ્ટીંગ શરુ થયુ છે અને હાલમાં કોરોનાના કેસ વધ્યા છે તે સમયે ફાઈવ જીના વેવ્ઝના કારણે કોરોનાનું સંક્રમણ વધે છે તેવા વાયરલ થયેલા મેસેજને કેન્દ્ર સરકારે ફગાવી દીધા છે. ટેલીકોમ વિભાગ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે ફાઈવ જીના વેવ્ઝ માણસો સહિત તમામ માટે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે અને કોરોનાના વાઈરસના વહન આ વેવ્ઝથી થતા નથી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.