વર્તમાનમા રાજ્યમા ખાદ્યતેલના ભાવમા ઘટાડો થયો

Business
Business

રાજ્યમાં વધી રહેલી મોંધવારી વચ્ચે રાહત સમાચાર આવ્યા છે.ત્યારે રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ખાદ્યતેલનાં ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો હતો.ત્યારે આ ભાવ વધારાને કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું હતું.ત્યારે વર્તમાનમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.રાજ્યમાં સીંગતેલ,કપાસિયા તેલ,પામોલિન તેલના ભાવમાં ઘટોડો થયો છે.સીંગતેલમાં છેલ્લા 17 દિવસમાં ડબ્બે રૂ.130નો ઘટાડો થયો છે જે ઘટાડા બાદ નવો ભાવ રૂ.2810 થી 2860 થયો છે.કપાસિયા તેલમાં ડબ્બે રૂ.90 અને પામોલિન તેલમાં રૂ.50નો ઘટાડો થયો હતો.જે ઘટાડા બાદ કપાસિયા તેલના ડબ્બાનો ભાવ રૂ.1750 અને પામોલિન તેલના ડબ્બાનો ભાવ રૂ.1505 થી 1510 થયો છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.