બેંકના લોનના દર વધતા ઈએમઆઈ વધી જશે

Business
Business

નવી દિલ્હી, દેશની પ્રાઇવેટ ICICI બેંકે લોનના વ્યાજદરમાં વધારો કરવાનું એલાન કર્યું છે. ૧ ડિસેમ્બરથી એમસીએલઆર આધારિત દરેક વ્યાજદર મોંઘુ થઇ ગયું છે. બેંકે આ દરમાં ૦.૧૦% નો વધારો કર્યો છે. આ નિર્ણય પછી એમસીએલઆર આધારિત દરેક લોનના દરમાં વધારો થયો છે. બેક્નની વેબસાઈટ પર આપેલી જાણકારી મુજબ વ્યાજદર ૮.૦૫% થી વધીને ૮.૧૫% થયો છે. એક મહિના માટેના વ્યાજદરમાં ૦.૧૦% નો વધારો નોંધાયો છે. ત્રણ મહિના માટે વ્યાજદર ૮.૧૦% થી વધીને ૮.૨૦% થયો છે.

છ મહિના માટેના નવા દરો ૮.૩૫% અને એક વર્ષ માટે ૮.૪૦% કરવામાં આવ્યો છે. સરકારી બેક્ન પીએનબી એ ૦.૦૫% વધારો કર્યો છે. જો વધારાની વાત કરીએ તો પહેલા દર ૭.૪૦% હતો જે હવે ૭.૪૫% કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ એક એક મહિનાનો દર ૭.૪૫% થી વધારીને ૭.૫૦% કરવામાં આવ્યો છે. ત્રણ મહિનાની વાત કરીએ તો ૭.૫૫% થી વધારી ૭.૬૦%, છ મહિનાનો નવો દર ૭.૮૦% અને એક વર્ષ માટે ૮.૧૦% કરવામાં આવ્યો છે.

આ બેંકે પણ પોતાના દરમાં વધારાની જાહેરાત કરી છે. જેમાં એમસીએલઆર દરમાં ૦.૨૫% નો વધારો કર્યો છે. બેક્નનો ૭.૦૫% દર વધીને ૭.૩૦% થઈ ગયો છે. એક મહિનાનો દર ૭.૪૦% થી વધારીને ૭.૬૫% થયો છે. ત્રણ મહિનાનો દર ૭.૪૫% થી વધીને ૭.૭૦% થયો છે. છ મહિનાના નવા દરો ૭.૯૦% અને એક વર્ષ માટેના નવા દરો ૮.૧૫% કરવામાં આવ્યા છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.