સમગ્ર દેશમાં ગો-એરના વિમાનો ડાઉન કરવામાં આવ્યા

Business
Business

આજથી સમગ્ર દેશમાં ગો-એરના તમામ વિમાનો ડાઉન કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.જે નિર્ણય બાદ સમગ્ર દેશના એરપોર્ટો પર મુસાફરો મુશ્કેલીમા મુકાઇ ગયા છે.જેમા આજથી આગામી 3 દિવસ સુધી તમામ વિમાનો ડાઉન કરવાનો અચાનક નિર્ણય લેવાયો છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.