તીડ સહાયના મુદ્દે વાવના ૧૦ થી વધુ ગામોમાં રાજ્ય સરકારની લોલીપોપ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા 141

રખેવાળ ન્યુઝ વાવ : અંદાજે ૬ માસ અગાઉ વાવ તાલુકાના ઉત્તર દિશાના મીઠાવીચારણ, મીઠાવીરાણા, દૈયપધાણી, કારેલી, બાલુંત્રી, આકોલી, જારડીયાળી, ચોથા નેસડા, ચંદનગઢ, ટડાવ, રાછેણા જેવા વિસ્તારોમાં રાજસ્થાન માંથી તીડોનું ઝુંડ ઘૂસી આવતા ખેતીવાડી વિભાગના તેમજ ઉચ્ચ અધિકારીઓની ટીમે સરહદી ઉત્તર દિશાના ગામોની જાત મુલાકાત લઈ સર્વે કર્યું હતું. જેમાં ગુજરાતના રાજ્ય સરકારના કૃષિ મંત્રી આર.સી. ફળદુએ મીઠાવીચારણ, મીઠા વીરાણા, તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ સર્વે કર્યો હતો. અને જાહેરાત પણ કરી હતી એક હેક્ટર દીઠ ૧૮,પ૦૦ અને ર હેક્ટર દીઠ રૂ. ૩૭૦૦૦ પ્રમાણેની તીડ સહાય ચુકવાશે. જે જાહેરાત કર્યાને આજે ૬ માસ પૂર્ણ થઈ


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.