બનાસકાંઠામાં 21થી 25 માર્ચ સુધી કમોસમી વરસાદ આગાહી

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ડિઝાસ્ટર વિભાગ દ્વારા આગામી 21 થી 25 માર્ચે કમોસમી વરસાદની આગાહીને લઈ સાવચેતીના પગલાં લેવા સૂચના પત્ર જાહેર કર્યો છે. જેમાં ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ગાંધીનગરના 20 માર્ચ 2023 ના ઈમેલ પત્રની વિગતે બનાસકાંઠા જિલ્લાના 21 થી 25 માર્ચના કમોસમી વરસાદની આગાહી હોઇ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓમાં ખુલ્લા રાખવામાં આવેલ અનાજ તેમજ ખુલ્લા રાખવામાં આવેલ અનાજની બોરીઓ વરસાદથી પલળીને અનાજ બગડી ન જાય તેની સાવચેતી રાખવા તમામ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ સબ સેન્ટરોમાં તેમજ અનાજ ભરેલી બોરીઓ પરિવહન દરમિયાન પલળી ન જાય તે અંગેની સુચના ડિઝાસ્ટર વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.