ધાનેરામાં ચોરીના બાઈક સાથે ત્રણ ઈસમોની ધરપકડ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ધાનેરાની પોલીસ નેનાવા ચેક પોસ્ટ ઉપર વાહન ચેકીંગ માંહતી તે દરમ્યાન પોકેટ કોપ મોબાઈલ આધારે એક બાઈક (નંબર જી.જે.૦૮ બી.ઈ ૬૪૮ર) ની ખરાઈ કરતાં આ બાઈક ચોરાઈ ગયેલ હોવાની જાણ થઈ હતી. તેથી બાઈક સવાર સોહિલખાન ઉમરખાન પઠાણ, (રહે ધાનેરા લાધાપૂરા), વિનોદ કુમાર જગદીશચંદ્ર આચાર્ય અને સ્વરૂપારામ ભીમારામ સુથાર (રહે. જુડીયા તા ગઢડા રોડ જી.બાડમેર રાજસ્થાન) ને ચોરીના મુદદા માલ સાથે પક્ડી કાયદેસર ની કાર્યવાહી કરી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.