હોસ્ટેલમાં રહેતી યુવતીઓએ કેન્સરગ્રસ્તોને મદદ કરવા પોતાના હેર કટીંગ કરાવી ડોનેટ કર્યા

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

પાલનપુરમાં આવેલી સંકટ સમયની સાંકળ સંચાલિત મામાનું ઘર હોસ્ટેલમાં રહેતી કેટલીક દીકરીઓ દ્વારા હેર ડોનેટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ હેર ડોનેટ કેન્સરગ્રસ્ત લોકોને લાસ્ટ સ્ટેજ પર હોય તે લોકો માટે વીગ બનાવીને આપવામાં આવે તો કેન્સરગ્રસ્ત લોકો ખુશી મેળવી શકે તેને લઈ આજે હેર ડોનેટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

યુવતીઓ માથાના વાળને સુંદરતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જેમાં પાલનપુરમાં આવેલી સંકટ સમયની સાંકળ સંચાલિત મામાના ઘર હોસ્ટેલમાં રહેતી કેટલીક દીકરીઓએ પોતાના હેર ડોનેટ કર્યા છે. હોસ્ટેલમાં રહેતી યુવતીઓએ કેન્સરગ્રસ્તોને મદદ કરવા પોતાના હેર કટીંગ કરાવી ડોનેટ કર્યા છે. તેમાં હેર ડોનેટથી કેન્સરગ્રસ્ત લોકોને કામે લાગશે જેથી મને ખૂબ બધી ખુશી છે. મેં આજે હેર ડોનેટ કર્યા છે તે જરૂરિયાતમંદ લોકોને કામે આવશે.

મામા નું ઘર હોસ્ટેલ જે પાલનપુરમાં ચાલે છે અત્યારે 50 જેટલી દીકરીઓ હોસ્ટેલ માં છે જેમનું રહેવાનું જમવાનું ફ્રી માં ચાલે છે. એક વાત એવી મળી કે કેન્સર ગ્રસ્ત લોકોને હેર ડોનેટ કરવામાં આવે તો પોતના લાસ્ટ સ્ટેજ પરથી ખુશી મેળવી ને જઈ શકે છે. હેરની વીગ અંદાજે દોઢ લાખની બનતી હોય છે. અમે ઘણી દીકરીઓને સમજાવી હતી. અમારી હોસ્ટેલની દીકરીઓ જે હેર ડોનેટ કર્યા છે. તેનાથી કેન્સરગ્રસ્ત દર્દીઓના ચહેરા પર ખુશી આવશે તે જાણી અમે ખૂબજ ખુશ છીએ.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.