બનાસકાંઠાની ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં ખાલી પડેલી ૧૫૦ શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા 86

બનાસકાંઠા જિલ્લાની ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં જુદા જુદા વિષયના શિક્ષકોની ખાલી પડેલી બેઠકો ભરવા માટે પસંદગી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં હાલ ઉમેદવારોના ડોક્યુમેન્ટનું વેરિફિકેશન હાથ ધરાયુ છે. જે પૂર્ણ થયા બાદ શિક્ષણ વિભાગ દ્રારા મેરીટ તૈયાર કરાશે. જેમાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો ને સ્થળ પસંદગી કર્યા બાદ નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવશે.રાજ્યમાં બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની જુદા જુદા વિષયની ૨૫૦૦ જેટલી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં બનાસકાંઠામાં સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક વિભાગમાં જુદા જુદા વિષયની ૧૫૦ જેટલી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે ટેટપાસ કરેલ ઉમેદવારો ની મેરીટ યાદી પ્રમાણે બનાસકાંઠામા ૭૬૦ ઉમેદવારોના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.જેમા બનાસકાંઠા જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગની ૧૦ ટીમો દ્વારા ઉમેદવારોના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવાની ત્રિ- દિવસીય પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે. જે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેનો રિપોટ શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિને સોંપાશે. જે બાદ સમિતિ દ્વારા મેરિટ યાદી તૈયાર કરી મેરીટના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરાશે. જે-તે જિલ્લામાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓ માટે સ્થળ પસંદગી કરી ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવામાં આવશે. જેને લઈ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવનારા સમયમાં માધ્યમિક શિક્ષકોની ઘટ પુરાઈ જશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.