અંબાજી ખાતે અંબાજી મંદિર માં ત્રણ વખત થતી આરતી અષાઢીબીજ થી બે વખત જ કરવા માં આવશે

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે અંબાજી મંદિર માં પ્રણાલીકા મુજબ અને સુર્યોદય અને સુર્યાસ્ત ના સમય માં ફેરફાર થવા થી અંબાજી આવતા લાખ્ખો શ્રદ્ધાળુઓ ની સગવડ અને સરળતા થી દર્શન થઈ થકે તેવી સગવડ માંટે અંબાજી મંદિર માં તારીખ  07 જુલાઇ એટલે કે અષાઢી બીજ થી દર્શન અને આરતી ના સમય માં ફેરફાર કરવા માં આવશે  હવે પછી અંબાજી મંદિર માં ત્રણ વખત થતી આરતી અષાઢીબીજ થી બે  વખત જ કરવા માં આવશે બપોરે કરાતી આરતી બંધ કરાશે અને દર્શન આરતી ના સમય માં પણ ફેરફાર થશે સવારે મંદિર 10.45 કલાકે બંધ થતો હતો તેના બદલે હવે 11.30 સુધી લંબાવાયો છે અને માતાજી ની સાતે દિવસ ની સવારી નાં દર્શન જે માત્ર 10.45 સુધી થતાં હતા જે હવે 4.30 કલાક સુધી દર્શન નો લાભ મળશે. અષાઢીબીજ  થી દર્શન નો સમય આ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવેલ હોવાનુ ભરતભાઈ પાધ્યા (ભટ્ટજી મહારાજ,મંદિર) અંબાજી એ જણાવ્યુ હતુ.

આરતી સવારે – 7.30 થી 8.00

દર્શન સવારે  – 8.00 થી 11,30

બપોરે આરતી બંધ કરવા માં આવી છે 

બપોરે દર્શન – 12.30 થી 16.30

સાંજે આરતી -19.00  થી 19.30

દર્શન સાજે  – 19.30  થી રાત્રી ના 21.00 સુધી મંદિર ખુલ્લુ બો રહેશે


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.