પાલનપુરમાં કેરી રસ સેન્ટર ઉપર ફૂડ એન્ડ ડ્રગના દરોડા

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

પાલનપુરમાં આકેસણ રોડ પર આવેલ કેરીના રસ સેન્ટર પર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે દરોડા પાડી શંકાસ્પદ કેરી રસના સેમ્પલ લઇ તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પનીર બાદ ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા ફરિયાદના આધારે કેરીના રસ સેન્ટર ઉપર રેડ કરવામાં આવી હતી. પાલનપુરમાં આકેસણ રોડ પર આવેલી એક કેરી રસ સેન્ટર સામેની કમ્પ્લેન ફુડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગને મળી હતી. જે આધારે આજે અધિકારીઓ કેરી રસ સેન્ટર પર પહોંચી શંકાસ્પદ કેરીનો રસનો સેમ્પલ લઈ તપાસ અર્થ મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં થોડા દિવસ અગાઉ ફૂડ વિભાગની ટીમ દ્વારા વિવિધ પેઢીઓ પર પનીરને લઈ ઓચિંતી ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શંકાસ્પદ જણાઇ આવતા પનીરના નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. વડગામ, છાપી, ડીસા, લાખણી, થરાદમાંથી બે થી ત્રણ દિવસ માં બાર જેટલા પનીરના સેમ્પલ લઈ પરીક્ષણ અર્થ લેબોટરી મોકલવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ આજે ફરી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા પાલનપુરમાં કમ્પ્લેન ના આધારે કેરીના રસ સેન્ટર પર દરોડા પાડી જેના સેમ્પલ લઈ તપાસ મોકલવામાં આવ્યા છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.