વિઠોદર થી સબ સ્ટેશનમાં પસાર થતી થેરવાડા ફીડર વીજ લાઈન નીચે આવી જતાં દુર્ઘટનાની ભીતિ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ઝેરડા સબ ડિવિઝન કચેરીમાં રજૂઆત કરી છતાં વાયર ખેંચવામાં નહીં આવતા ખેડૂતો રોષ: ડીસા તાલુકાના વિઠોદર સબ સ્ટેશનમાંથી થેરવાડા થેરફીડર ખેતરમાંથી પસાર થતી વીજલાઈનના વાયર ઢીલા થઇ જતાં એકદમ નીચે આવી ગયા છે. જેનાથી મોટી દુર્ઘટના થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ અંગે ઝેરડા સબ ડિવિઝન કચેરીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હોવાનું ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું

ખેડૂતોએ યુ.જી.વી.એલ. ઝેરડા કચેરી એ અગાઉ કરેલી લેખિત રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું. થેરવાડા ગામ ના રબારી મેરાજભાઈ વાહજીભાઈ ખેતરના બોર ઉપર વીજલાઈન પસાર થાય છે. તેના વીજવાયર ખુબ જ ઢીલા થઈ ગયા છે. જેથી ખેતરમાં ટ્રેકટર, લાવવા લઈ જવામાં મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. જો વાયર અડકી જાય તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાવાની ભીતિ છે. ચોમાસામાં કોઈ ઘટના ઘટે તે પહેલા વીજવાયર ખેંચવામાં આવે તેવી માંગણી છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.