ધાનેરા – દાંતીવાડા તાલુકાના તળાવ ભરવા અને વહી જતા વરસાદી પાણી અટકાવવા માટેનો મેગા પ્રોજેક્ટ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠા જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન દાંતીવાડા અને સીપુ ડેમને ઇન્ટરલિંક કરવાનો મેગા પ્રોજેક્ટ અમલમાં મુકાયો છે. આ પ્રોજેક્ટની ધાનેરાના ધારાસભ્યએ ડીસા ખાતે સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી જરૂરી સૂચનો કર્યા હતા.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દાંતીવાડા ખાતે બનાસ નદી અને સીપુ નદી ઉપર ડેમ બાંધી જળાશય યોજનાઓ ચાલી રહી છે. જેમાંથી દાંતીવાડા ડેમ અનેક વખત ભરાતો હોવાથી બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાના ગામડાઓમાં પીવાનું અને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે સીપુ નદી રાજસ્થાનના સુકા ભાગમાંથી આવતી હોવાથી મોટેભાગે સીપુ ડેમ ખાલી રહેતો હોય છે. જેથી દાંતીવાડા ડેમ અને સીપુ ડેમને ઇન્ટરલિંક કરી દાંતીવાડા ડેમનું પાણી સીપુમાં નાખી ધાનેરા અને દાંતીવાડા તાલુકાના ગામોના તળાવો ભરવા તેમજ વહી જતા વરસાદી પાણીને અટકાવવા માટે મેગા પ્રોજેક્ટ અમલમાં મુકાયો છે.

આ પ્રોજેક્ટને બનાસકાંઠા જિલ્લાના નાગરિકોની સુખાકારી માટે અતિ મહત્વનો પ્રોજેક્ટ હોવાથી તે ઝડપથી પૂરો થાય અને તે અંગેની સમીક્ષાઓ કરી અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનો પણ કર્યા હતા.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.