બાળકો ની બેંક : ડીસા તાલુકાના ભાચલવા પરા પ્રાથમિક શાળામાં ચિલ્ડ્રન બેંક શરૂ થઈ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ડીસા ધારાસભ્ય ના હસ્તે શાળામાં બાળકોની બેંક નું ઉદઘાટન કરાયું

શાળામાં આવતા બાળકો પોતાની બચત થકી બેંકમાં જમા કરાવી શકશે: શાળામાં બાળકો બેન્કિંગ સિસ્ટમને સમજી શકે બચત પ્રવૃત્તિને વેગ મળે તથા બાળકોને ઘરેથી આપવામાં આવેલા પૈસા માંથી બાળકો બચત કરી બેંકમાં જમા કરાવી  બચત કરતા થાય તેવા ઉદ્દેશ સાથે ડીસા તાલુકાના ભાચરવા પરા પ્રાથમિક શાળામાં ચિલ્ડ્રન બેન્ક શરૂ કરવામાં આવી છે શાળાએ અભ્યાસ કરવા આવતા બાળકો ને પોતાના વાલીઓ દ્વારા નાસ્તા માટે પૈસા આપતા હોય છે પરંતુ હવે ભાચલવા પરા પ્રાથમિક શાળામાં દુકાનની વસ્તુઓ ન ખાતા પડીકા ન ખાતા તેની બચત કરી તેઓ તેમની બેંકમાં પૈસા જમા કરાવી શકે  આવા ઉમદા ઉદ્દેશથી શાળાના આચાર્ય રમેશભાઈ દેસાઈ તથા સમગ્ર સ્ટાફ દ્વારા શાળામાં ચિલ્ડ્રન બેંક શરૂ કરવામાં આવી છે જે ચિલ્ડ્રન બેંકનું ઉદ્ઘાટન ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું

આ બેંકમાં શાળાના બાળકો રિશેષના સમયમાં બેંકનો વ્યવહાર કરી શકે છે બેન્કનો સમગ્ર વહીવટ શાળાના બાળકો દ્વારા જ કરવામાં આવે છે આથી બાળકોએ જમા કરાવેલા પૈસા તેમની બચત થાય છે આ બચત ના નાણા બાળકોને જ્યારે  જરૂર પડે ત્યારે તેમાંથી ઉપાડી શકે છે આથી જ્યારે બાળકોને કોઈ શૈક્ષણિક સામગ્રી ખરીદવાની જરૂરિયાત પડે અને વાલી પાસે પૈસા ન હોય તો આ તેમની બચત કરેલા પૈસા માંથી બાળકો તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે તથા તેમના નાણાં જો તેઓ શાળામાંથી શાળા છોડીને જાય ત્યારે તેમને પાછા આપી દેવામાં આવે છે.

આ સિવાય શાળામાં અક્ષયપાત્ર ,રામહાટ,ખોયા- પાયા જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવામાં આવે છે જેનાથી બાળકોને શૈક્ષણિક કાર્યની સાથે સહ અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં કરવા પ્રેરવામાં આવે છે


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.