બંસી ગૌ સેવા સંસ્થા દ્વારા અંબાજીની ગાયો માટે લીલાચારાની વ્યવસ્થા કરાઇ

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

દેશભરમાં અનેકો સેવાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા સેવાકીય કામગીરી કરે છે. જેમાં ગરીબ અસહાય લોકોની સાથે સાથે અબોલ પશુ પક્ષીઓની પણ સેવા કરતા હોય છે. યાત્રાધામ અંબાજીમાં પણ સેવાકીય સંસ્થાઓ ગરીબ અને અસહાય લોકો માટે મદદ કરે છે. તો અનેકો સંસ્થાઓ અબોલ પશુ પક્ષીઓ માટે પણ સેવાનું કામ કરે છે.યાત્રાધામ અંબાજીમાં ગાયોની સેવા કરતી બંસી ગૌ સેવા સંસ્થા અને શ્રી ગોરી ગૌ સેવા કેન્દ્ર કાર્યરત છે. આ સંસ્થાઓ અંબાજી અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં ગાયોની દેખભાલ સાથે તેની સારવારનું કાર્ય કરતી હોય છે. ત્યારે બંસી ગૌસેવા સંસ્થા દ્વારા અંબાજીની ગાયો માટે લીલુ ચારુની વ્યવસ્થા કરી હતી.


ગાયો માટે અંબાજીના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જઈ લીલુ ચારુ ખવડાવવામાં આવ્યું હતું. અંબાજીના PI ધવલ પટેલ અને પોલીસ જવાનો અને અંબાજીના લોકો પણ આ સેવાકીય કામગીરીમાં જોડાયા હતા. અંબાજી બજારોમાં ફરતી ગાયો મોટાભાગે કચરો અને પ્લાસ્ટિક ખાય છે. જેના કારણે ગાયના સ્વાસ્થ્ય પર હાનિકારક પ્રભાવ પડતો હોય છે. જેને ધ્યાને રાખી શ્રી બંસી ગૌ સેવા સંસ્થા દ્વારા અંબાજીમાં રહેતી ગાયો માટે લીલું ચારુ આપવામા આવ્યું હતું.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.