વધુ એક ઓવરલોડ રેતી ભરેલું ડમ્પર ઝડપાતા પ્રાંત અધિકારી ધાનેરા

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

ખાણ ખનીજ ખાતુ હજુ પણ ઊંઘે છે રોજની 200 ગાડી ધાનેરા થી રાજસ્થાનમાં જઈ રહી છે. ધાનેરા પ્રાંત અધિકારી અધિકારીએ ગત રોજ એક ડમ્પર સાદી રીતે જઈ રહ્યું હતું. જેને અધિકારી ઉનડકટે પકડી તપાસ કરતા જૂની તારીખનો રોયલ્ટી પાસ હતો. તથા ઓવરલોડ માલ ભરેલ હોય આરોપી  બરકત ખાન ખાજલ ખાન બલોચ રહેવાસી લકડાસર તાલુકો બાડમેર વાળા ઉપર ગુનો નોંધી ડમ્પર કબજે કરી આગળને કાર્યવાહી માટે ખાણ ખનીજ વાળાને જાણ કરી હતી.

અત્રે એ નોંધવું જરૂરી છે કે રોજની 200 ગાડી રેતી ભરેલી રાજસ્થાનમાં જઈ રહી છે એક ડ્રાઈવર એ નામના આપવાની સાથે જણાવેલ કે અમારે એક ગાડી દીઠ1000 રૂપિયા આપીએ છીએ એટલે અમને ખાણ ખનીજ વાળા તરફથી કોઈ તકલીફ થતી નથી. ખરેખર સત્ય હોય તો શરમજનક કહેવાય.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.