પાલનપુર નારી સંરક્ષણ કેન્દ્ર ખાતે એસીબી ની ટ્રેપ રૂ. 45,000ની લાંચ માંગનાર અધિકારી અને મેનેજર ઝડપાયા

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

કરાર આધારીત નોકરી માટે રૂ. 45,000ની લાંચ માંગનાર દહેજ પ્રતિબંધક સહ રક્ષણ અધિકારી અને મેનેજર ઝડપાયા

વર્ગ-2 ના અધિકારી અને કરાર આધારિત મહિલા મેનેજર ઝડપાયા: બનાસકાંઠા બાળ વિકાસ વિભાગમાં ફિલ્ડ ઓફિસર તરીકેની કરાર આધારિત નોકરી આપવા માટે લાંચની માંગ કરનાર જિલ્લા મહિલા બાળ અધિકારીની કચેરી ખાતે વર્ગ-2માં ફરજ બજાવતા દહેજ પ્રતિબંધક સહરક્ષણ અધિકારી અને પાલનપુર નારી સંરક્ષણ કેન્દ્ર ખાતે ફરજ બજાવતા કરાર આધારિત મહિલા મેનેજર રૂ. 45,000 ની લાંચ લેતા એસીબી ના છટકામાં ઝડપાઇ જતા એસીબીએ તેઓને ડિટેઇન કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પાલનપુર જોરાવર પેલેસમાં સેવા સદન ભાગ-2 માં આવેલી જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી ખાતે દહેજ પ્રતિબંધક સહરક્ષણ અધિકારી વર્ગ-2 તરીકે ફરજ બજાવતા નરેશભાઈ વીરાભાઇ મેણાત અને નારી સંરક્ષણ કેન્દ્ર પાલનપુર ના કરાર આધારિત મેનેજર આશાબેન પરેશકુમાર નાયક પાસે એક અરજદારના પતિ મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ બનાસકાંઠા માં ફીલ્ડ ઓફિસર તરીકે નોકરી માટે ગયા હતા. જેથી તેઓએ નરેશભાઈ અને આશાબેનનો સંપર્ક કરતા બંને વ્યક્તિઓએ અરજદારના પતિને કરાર આધારિત નોકરીમાં રાખવા સારું ત્રણ માસનો પગાર રૂપિયા 45,000 ની ગેરકાયદેસર લાંચની માગણી કરી હતી. જે લાંચ ની રકમ અરજદાર આપવા માંગતા ન હોય અરજદારના પત્ની ફરિયાદી બની પાલનપુર એસીબી નો સંપર્ક કરી ફરિયાદ આપી હતી.

જેના પગલે બનાસકાંઠા એસીબી એ ડેરી રોડ પાલનપુર નારી સંરક્ષણ ગૃહ ખાતે લાંચના છટકું ગોઠવ્યું હતું. દરમિયાન નારી સંરક્ષણ કેન્દ્ર પાલનપુરના કરાર આધારિત મહિલા મેનેજર આશાબેન પરેશકુમાર નાયક અરજદાર પાસેથી ગેરકાયદેસર લાંચની રકમની માગણી કરી લાંચના નાણાં સ્વીકારી સ્થળ ઉપર પકડાઈ ગયા હતા. જે લાંચ ની રકમમાં બંને કર્મચારીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી હોવાથી એ.સી.બી. એ નરેશભાઈ વીરાભાઇ મેણાત દહેજ પ્રતિબંધક સંરક્ષણ અધિકારીને પણ ઝડપી લઇ બંને સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તેમજ લાંચની રકમ પણ રિકવર કરવામાં આવી હતી.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.