બનાસકાંઠા જિલ્લાના અધિક કલેક્ટર દ્વારા ડીસા તાલુકાના આસેડા ગામની ઓચિંતી મુલાકાત

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

રાજ્ય સરકારે દરેક જિલ્લા કલેક્ટરો અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓને જિલ્લાના ગામોમાં આવેલી જાહેર જનતા સાથે જોડાયેલી જગ્યાઓની ઓચિંતી મુલાકાત કરી રિપોર્ટ કરવા આપેલી સૂચનાને આધારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના અધિક કલેક્ટર દ્વારા ડીસા તાલુકાના આસેડા ગામની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા કલેક્ટરો અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓને ગામડાઓમાં આકસ્મિક મુલાકાત કરી આંગણવાડી કેન્દ્ર, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, શાળાઓ, કોલેજો, વ્યાજબી ભાવની દુકાનો, પંચાયત ઓફિસ, બેંકો સહિતની જાહેર જનતા સાથે જોડાયેલી જગ્યાઓની પરિસ્થિતિ જાણવા તેમજ કેવા પ્રકારની કામગીરી ચાલી રહી છે તે અંગેનો રિપોર્ટ કરવાની સુચના આપવામાં આવી છે. જેના અનુસંધાને બનાસકાંઠા જિલ્લાના અધિક કલેક્ટર સી.પી.પટેલે આસેડા ગામની મુલાકાત કરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્થળ તપાસ કરી હતી.

જેમાં આરોગ્ય કેન્દ્રમાં કેવા પ્રકારની સારવાર અપાય છે, સરકારી યોજના અંતર્ગત કેવા પ્રકારના લાભો અપાય છે, આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓના જથ્થાની ઉપલબ્ધતા, સ્ટાફની હાજરી, આરોગ્ય કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલા ગામોની વિગત, માસિક ઓપીડીની વિગત, જરૂરી માળખાકીય સુવિધાઓ, સારવારના સાધનો, બ્લડ ટેસ્ટના સાધનો સહિતની વિગતોની ચકાસણી કરી હતી. આ ઉપરાંત અધિક કલેક્ટરે આસેડા ગામમાં આંગણવાડી, પંચાયત ઘર અને શાળાની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

આ અંગે અધિક કલેક્ટર જણાવ્યું હતું કે, ગામડાઓની મુલાકાત લઈ જાહેર જનતા સાથે જોડાયેલી જગ્યાઓની સ્થળ ચકાસણી કરી ત્યાં ચાલતી કામગીરી, માળખાકીય સુવિધાઓ તેમજ જરૂરિયાતો અંગેનો તેનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ તૈયાર કરી સરકારમાં મોકલવાશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.