અંબાજી એસ.ટી ડેપો દ્વારા સતત સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા

અંબાજી એસ.ટી ડેપો દ્વારા સતત સફાઈ ઝુંબેશ અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો થકી કામગીરી કરી સફાઈ ને અગ્રીમતા આપવામાં આવી રહેલ છે. ત્યારે હાલમાં પાલનપુર વિભાગના વિભાગીય નિયામક ના સતત માર્ગદર્શન અને દિશા નિર્દેશ અનુસાર હાલમાં તા- 22.6.24 અને 23.6.24 ના રોજ ફરી એકવાર સઘન સફાઈ ઝુંબેશ બાબત ની સૂચના અનુસાર અંબાજી ડેપો ખાતે પણ સતત બે દિવસ સુધી સઘન સફાઈ કાર્યક્રમ યોજાયો જેમાં તમામ બસો ની સફાઈ, બસો ના કાચ અને મુસાફર કાચની સફાઈ, બસ સ્ટેશનની સફાઈ, ડેપો વર્કશોપ ની સફાઈ ને એક જુંબેશ ના જેમ ઉપાડી સફાઈ કર્મવિરો દ્વારા ડેપો મેનેજર અંબાજી રઘુવિરસિંહ અને સ્ટાફ દ્વારા સતત મોનીટરીંગ કરી અને આ સફાઈ કામગીરી કરી ડેપો અને બસ સ્ટેશનમાં ખૂબ સરસ અને ઊડી ને આંખે વળગે તેવી સફાઈ કરવામાં આવેલ.

વધુ માં સતત સફાઈ કાર્યક્રમ ચાલુ રાખી મુસાફર જનતા ને વધુ માં વધુ સારી અને સ્વચ્છ બસો માં મુસાફરી નો લાભ મળે અને મુસાફર જનતા ની લાગણી પણ નિગમ સાથે જોડાય અને તેમની જાગૃતતા થકી ખરેખર સફાઈ અભિયાન સફળ બને તે દિશામાં સતત પ્રયત્ન કરી સફાઈ ની આ જૂંબેશ સતત ચાલે એવું આયોજન કરેલ છે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.