બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડામાં 2 ઈંચ, સુઇગામમાં 1 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા 178

બનાસકાંઠા જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા. જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ વરસાદ વરસ્યો હતો. જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 11 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં અમીરગઢમાં 12 મિ.મી, ડીસામાં 08 મિ.મી, થરાદમાં 24 મિ. મી, દાંતામાં 21 મિ. મી, દાંતીવાડામાં 52 મિ.મી, ડિયોદરમાં 08 મિ.મી, પાલનપુરમા 03 મિ.મી, ભાભરમાં 15 મિ.મી, લાખણીમાં 09 મિ.મી, વાવમાં 27 મિ.મી, સુઇગામમાં 28 મિ.મી વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં આ વર્ષનો એવરેજ વરસાદ 48.85 ટકા નોંધાયો છે.

અમીરગઢ ખાતે બનાસ નદી પર બાંધેલા ચેક ડેમમાં પાણી આવક બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હજુ સામાન્ય વરસાદ વરસ્યો છે. જેથી જિલ્લાના ડેમો, તળાવો, ચેકડેમો કોરો જોવા મળતા શિયાળો, તેમજ ઉનાળાની ખેતીને લઈ ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. જોકે, જિલ્લાની બનાસ નદીમાં હાલ ઉપરવાસમાં વરસાદ પડવાથી જીવંત બની છે. અમીરગઢ ખાતે બનાસ નદી પર બાંધેલા ચેક ડેમમાં પાણી આવક શરૂ થઈ છે. જેને લઈ અમીરગઢ તેમજ આજુબાજુ મોટા ભાગના વિસ્તારના લોકો તેમજ ખેડૂતોને આગામી સમયમાં ફાયફો થશે.


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.